DCE Logo

 

 

Research - Publications by Area:

 

Popular Science

 

2023

1. Прилагане на физикохимични подходи за решаване на фундаментални и индустриални предизвикателства пред Фармацията. З. Винаров, сп. „Българска Наука“, брой 171, стр. 57-61 [научно-популярна статия]